Reprezentujemy interesy gospodarcze
Punktów Aptecznych i Aptek

DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ

Wydajemy opinie o projektach aktów prawnych i informujemy o zmianach
Uczestniczymy w opracowywaniu ważnych regulacji prawnych

Współdziałamy w upowszechnianiu nowoczesnych form działania

ZAPEWNIAMY POMOC

Pomagamy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych
Wspieramy organizacje zrzeszające techników farmaceutycznych

Ułatwiamy nawiązanie kontaktu z partnerami na terenie kraju i zagranicy

DBAMY O PROMOCJĘ

Zajmujemy się działaniami promocyjnymi na rzecz członków
Rozpowszechniamy informacje wspomagające działalność
gospodarczą członków Izby,
zwłaszcza z zakresu marketingu, zaopatrzenia, finansów i postępu technicznego

ZOSTAŃ CZŁONKIEM IZBY
I CHROŃ SWOJĄ FIRMĘ

Łączymy apteki i punkty apteczne
w całym kraju

Pragniemy zapewnić Państwu dostęp do istotnych informacji oraz umożliwić kontakt z ważnymi instytucjami i przedsiębiorstwami farmaceutycznymi, dlatego stale monitorujemy sytuację na rynku farmaceutycznym i reagujemy, gdy zajdzie taka potrzeba.

Przydatne linki

Ministerstwo Zdrowia
Leki Refundowane
Komunikaty GIF