Minister Zdrowia ogranicza zasady wydawania leków

MZ w nowych pracach nad ustawa Prawo Farmaceutyczne wprowadza zapis art.91 PF Ograniczający uprawnienia zawodowe techników farmaceutycznych poprzez odniesienie do substancji bardzo silnie działających określonych w Farmakopei Polskiej. W obecnym brzmieniu projektu technik farmaceutyczny nie będzie mógł wydawać liotonu, tiocodinu, sudafedu i wielu innych preparatów. Sprawa jest bardzo poważna bowiem jak zwykle zrobiono to po Czytaj więcej…

Walne zgromadzenie Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek

W dniu 6 maja 2018r. W Częstochowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1/31  przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1/31 o godz. 9.00 odbędzie się Zjazd i Walne zgromadzenie Izby. Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkania: 9.00 – Otwarcie Zjazdu 9.30 – Msza św. w Kaplicy Jasnogórskiej 10.30 – Walne Zgromadzenie. – otwarcie zgromadzenia – wybór Komisji Skrutacyjnej – przyjecie Czytaj więcej…