Deklaracja członkowska

Zarząd Izby zaprasza wszystkich przedsiębiorców prowadzących Punkty Apteczne i Apteki do przystąpienia do Izby oraz brania czynnego udziału w jej działalności.
Poniżej załączamy deklarację członkowską naszej Izby, którą można wypełnić online. Zapraszamy serdecznie nowych członków!

1. Wszystkie pola oznaczone gwiazdką należy wypełnić.
2. Prosimy o przygotowanie załącznika: skanu lub wyraźnego zdjęcia wpisu do CEIDG lub KRS.
3. Własnoręczny podpis pod deklaracją należy złożyć po podjęciu uchwały o przyjęciu w poczet członków.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA O PRZYSTĄPIENIU
DO IZBY GOSPODARCZEJ WŁAŚCICIELI PUNKTÓW APTECZNYCH i APTEK

Działając w imieniu:


deklaruję przystąpienie do IZBY GOSPODARCZEJ WŁAŚCICIELI PUNKTÓW APTECZNYCH i APTEK i zobowiązuję się do przestrzegania jej Statutu oraz terminowego regulowania wpisowego i składek członkowskich zgodnie z przyjętymi w Izbie zasadami. Jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną na podany w deklaracji adres e-mail.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych dobrowolnie przeze mnie lub osoby trzecie, przez Izbę Gospodarczą Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek do celów związanych z działalnością statutową Izby.

* Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach i prawach wynikających z ustawy z dnia 29 sierpień 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), a w szczególności o poniższym:
1) administratorem moich danych osobowych jest Izba Gospodarcza Prywatnych Właścicieli Punktów Aptecznych I Aptek z siedzibą w Brodnicy, ul. F. Chopina 4
2) mam prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z aktualnym stanem