Minister Zdrowia ogranicza zasady wydawania leków

MZ w nowych pracach nad ustawa Prawo Farmaceutyczne wprowadza zapis art.91 PF
Ograniczający uprawnienia zawodowe techników farmaceutycznych poprzez odniesienie do substancji bardzo silnie działających określonych w Farmakopei Polskiej. W obecnym brzmieniu projektu technik farmaceutyczny nie będzie mógł wydawać liotonu, tiocodinu, sudafedu i wielu innych preparatów.
Sprawa jest bardzo poważna bowiem jak zwykle zrobiono to po cichu w dodatku z pominięciem trybu konsultacji publicznych, uzgodnień i opinii.
Niemniej projekt jeszcze nie trafił do Sejmu za to został zatwierdzony przez Rade Ministrów.
Ciekawostką jest, że Komisja Prawnicza w dniu 02. Listopada zatwierdziła Projekt Ustawy o zmianie Ustawy -Prawo Farmaceutyczne i przedstawiła swoja opinie Radzie Ministrów ( w wersji tego projektu nie było zmian do art 91pf. Związanych z ograniczeniem uprawnień techników farmaceutycznych) natomiast 22 listopada pojawił się projekt w nowej treści z zapisem o niemożności wydawania przez techników produktów leczniczych zawierających w swoim składzie substancje bardzo sinie działające określone w farmakopei polskiej. Tego drugiego projektu już Komisja Prawnicza nie zatwierdzała i nie rekomendowała Radzie Ministrów.

Jeśli MZ nie wycofa się z tego zapisu czeka nas kolejny protest pod Ministerstwem Zdrowia i pod Sejmem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *