Walne zgromadzenie Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek

W dniu 6 maja 2018r. W Częstochowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1/31  przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1/31
o godz. 9.00 odbędzie się Zjazd i Walne zgromadzenie Izby.

Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkania:

9.00 – Otwarcie Zjazdu
9.30 – Msza św. w Kaplicy Jasnogórskiej
10.30 – Walne Zgromadzenie.
– otwarcie zgromadzenia
– wybór Komisji Skrutacyjnej
– przyjecie porządku obrad:
Finansowe sprawozdanie roczne
Uchwala dotycząca polityki Izby
Absolutorium
Zmiany w statucie
Sprawy porządkowe
Zamkniecie obrad
Wolne wnioski.

Zapraszamy do czynnego udziału.
Zarząd Izby

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *