Zarząd

Zarząd Izby

Marzena
Napieracz-Lubomska

Prezes Izby
Telefon: +48 502 712 747
m.napieracz@gmail.com
Koryna Borońska
Wiceprezes Izby
Telefon: ‭+48 509 624 584‬
korynaboronska@wp.pl
Elżbieta Trzaskowska
Członek Zarządu
Telefon: ‭+48 609 033 332‬
jtrzaskowski@wp.pl
Violetta Bysiek
Członek Zarządu
Łukasz Ludwiczak
Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

Jan Drozdek
Michał Baczyński
Rafał Reszke
Marek Wojciechowski
Agata Bielańska

Sąd polubowny

Urszula Ptak
Jadwiga Cackowska-Lisik
Bogumiła Jankowska
Mariola Bolewska
Agnieszka Pustół